Hướng dẫn sử dụng sim Mỹ Ultramobile

Nghe gọi tại Mỹ: Không giới hạn Gửi/nhận sms tại Mỹ: Không giới hạn Data: 5GB tốc độ cao, hết 5GB về tốc độ thấp Gọi quốc tế: đã gồm 5USD dành riêng cho gọi quốc tế Gói ưu đãi cho 80 nước: Gọi và sms không giới hạn tới 80 nướcDanh sách 80 nước […]