Sim châu Âu 12GB

  790.000,0

  – Nhà mạng: THREE UK
  – Có số phone Anh quốc (đầu +44)
  – Khi ở châu Âu: 12GB (4G/3G) + nghe gọi, SMS không giới hạn
  – Khi ở ngoài châu Âu: 12GB (4G/3G) + gọi/SMS không giới hạn về Anh quốc. Nhận cuộc gọi miễn phí tại các nước hoạt động
  – Hỗ trợ phát Hotspot bằng điện thoại tại châu Âu

  Danh mục: Từ khóa: