Sim Mỹ Canada AT&T 22GB

1.300.000,0

Nhà mạng: AT&T
Call
: Gọi và nhận cuộc gọi không giới hạn tại Mỹ, Canada, Mexico
SMS: Nhắn tin SMS không giới hạn tại Mỹ, Canada, Mexico
Internet: Không giới hạn. Trong đó 22GB đầu tốc độ cao 4G tại Mỹ, Canada, Mexico

Danh mục: Từ khóa: